!!! Използвайте АРХИВА на блога !!!

Не забравяйте, че блога има и страници

При доктора 2


Това е второто клипче от планувана поредица за доктори. "При доктора 2" за пръв път е използвана музика, което придава един по-завършен и професионален вид на клипа.
Надявам се да ви хареса.