!!! Използвайте АРХИВА на блога !!!

Не забравяйте, че блога има и страници

Проблем с ел. стъклата след смяна на акумулатора на Renault Megane 2

    След смяна на акумулатор или просто след смъкването му за зареждане, може да се получи проблем с правилното фунциониране на ел. стъклата. Не знам дали е проблем или е фабрична настройка, но при натискане на бутона за смъкване/вдигане на стуъклата, те започнаха да се придвижват с по 7-8 см. и след това искаха отново да се натисне бутонът. Иначе казано, за да си смъкна стъклото изцяло се налагаше да натискам и пускам бутона десетина пъти.
    Решението се оказа много просто. При напълно затворен прозоре (вдигнато до горе странично стъкло) натискате бутона за повдигане на стъклото и го задържате около 5-6 секунди.

    Аз го направих на предна лява врата с бутон за предено ляво стъкло, като ефектът се получе за всичките четири, но ако се получи само за едното стъкло, то тогава повторете процедурата за всяко едно стъкло по отделно.


    P.S.  Когато казвам, че натискам бутона за да вдигна стуклото всъщност имам предвид, че го повдигам.


Няма коментари:

Публикуване на коментар